MEIST
DIGITAALSE AUDIOVISUAALSE LOOMINGU KONKURSS
“Digitaalse audiovisuaalse loomingu konkurss andekatele noortele” DAVK projekt 2021–2022
Tallinna Ülikooli BFM koostöös EMTA ja EKA kolleegidega
BFMi Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) BA õppekava
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Teadus- ja Loomekool, Haridus- ja Teadusministeerium

DAVKi peakorraldaja: Gerhard Lock (BFM)
Kaaskorraldajad ning
- veebi ja sotsiaalmeedia toimetajad: Eva Pajusaar (IKUMUMU 2022 BA lõpetaja), Marina Lisetskaja-Golunova (IKUMUMU 2022 BA lõpetaja)
- mentorid: Marit Mõistlik-Tamm (BFM), Heddi Reinsalu (BFM), Malle Maltis (EMTA)
- BFM Music Jr eestvedaja: Taavi Tuisk (BFM)
- DAVKi visuaalse ja helilise identiteedi autor: Markus Hugo Rohtla (IKUMUMU 2022 BA lõpetaja)

Täname: Marek Järvik (Haridus- ja Teadusministeeriumi andepoliitika valdkonna juht), Katrin
Saks (TLÜ Arendusprorektor), dr Birgit Vilgats (BFMi Direktor), Kaie Viigipuu-Kreintaal, Emily
Bollverk, Merili Mihkelsaar, veel BFMi ja IKUMUMU kolleege, BFMi koreograafia, Indrek Kornel ja David
Truusa (blackbox), dr Tiina Selke, konkursi osalejate juhendajad, vanemad ja sõbrad ning koolid, Grete Teearu, Taavi-Hans Kõlar, Maksim Adel, Marianna Liik, John Grzinich (EKA), Hans-Gunter Lock (EKA/EMTA), IS Music Team, paljud veel, kes projekti on toetanud.


* * *

Projekti põhieesmärk on luua andekatele noortele võimalused oma audiovisuaalse loomingu esitlemiseks ja sellealaste oskuste arendamiseks. Esitlemise alla kuulub ka nende loomingu BFM music juniors / muusika juuniorite tegevuse kaudu professionaalselt levitada Eestis ja rahvusvaheliselt.

Projekti sisuline eesmärk on katta digitaalset audiovisuaalset loomingut laiemalt arvestades erinevaid esteetilis-stiililisi ja žanrilisi erisusi valdkondade vahel, filmimuusikat kui ühendatavat lüli ning cross-over ehk valdkondi lõimivaid loomingulisi taotlusi.
Fookuses on ka rühmaloome, mitte ainult bändi- või ansambli kategooriates, vaid ka audiovisuaalses loomes ja muusikaproduktsioonis sellisena, sest paljud tänapäeva noored loovad oma muusikat koostöös ja digitaalsed/veebipõhised muusikaloome keskkonnad toimivadki sageli sotsiaalmeedia põhimõttel.

Kaudne eesmärk on suurendada projektis osalevate ülikoolide erinevate õppekavade
võimalike sisseastujate hulk seeläbi, et andekad noored saavad esmast ja süvaõpet ning
praktilisi kogemusi olulistes av-loomingu valdkondades. See tõstab nende kompetentsi
mõista esteetiliselt ja tehniliselt, missuguse loomingulise väljendusvormiga nad on seni
tegelenud asjaarmastajatena ning millsed on tuleviku potentsiaalid neile tuttavas ja seni veel
tundmatus valdkonnas.

Vanuserühmad:
11-15, 16-19

Kategooriad:
1) "Elektrooniline tantsumuusika" (A1), filmimuusika (A2) ja muusikavideo (A3)
A-kategooria peamised tunnusmärgid: selge pulsi/rütmiga, funktsionaalharmoonial põhinev, vokaaliga (meloodia või räpp/hiphop stiilis)

2) Elektroakustiline muusika (B1), helikunsti (ambient) (B2) ja "videomuusika" (B3)
B-kategooria peamised tunnusmärgid: selge pulss (biit) puudub, funktsionaalharmooni a puudub, väljendusvahendite kasutus on valdavalt eksperimentaalne

Stiilidevahelised nähtused (crossover) liigitatakse vastavalt valitsevatele põhitunnustele A- või B- kategooria alla.

E-mail: bfmdavk@gmail.com
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website